Beleidsplanning voor jeugd- en volwassenenwerk

download_poster_scw

Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties moeten een nieuw beleidsplan voorbereiden voor de periode 2016-2020. Om hen daarbij te helpen, ontwikkelde Socius de ‘Toolbox beleidsplanning’.

download_poster_jeugdwerk

Jeugdwerk

De Vlaams decretaal erkende jeugdwerkorganisaties moeten voor einde 2016 een nieuwe beleidsnota indienen voor de periode 2018-2021. De ambrassade ontwikkelde hiervoor een aparte werkwijze jeugd en vulde deze blog aan met voorbeelden en praktijken uit de jeugdsector.

Twee delen: ‘werkwijze’ en ‘werkvormen’

In het deel ‘werkwijze’ wordt beschreven en toegelicht hoe je in onze sector een beleidsplan procesmatig in een organisatie kan ontwikkelen.
In het deel ‘werkvormen’ vind je inspiratie om dit planningsproces te begeleiden met allerlei werkvormen, technieken en methodes. Bij dit deel kan je opmerkingen of suggesties formuleren. Registreer je op de site, geef je commentaar en stel je vragen.

Vorming en begeleiding

Daarnaast bieden beide steunpunten ook een vormingsaanbod aan over de verschillende aspecten van beleidsplanning en kan je er ook terecht voor advies en begeleiding.

Meer weten? Contacteer ons.