DE VOORBEREIDING

Vooraleer te beginnen met het proces van beleidsplanning is het goed enkele aspecten van de planning voor ogen te houden.

Aspecten van planning die hier ter sprake komen:

  • Waarom zou je een beleidsplan te maken in het sociaal-cultureel volwassenenwerk?
  • Wie betrek je bij de planning?
  • Een efficiënte en effectieve beleidsplanning binnen social-profitorganisaties vergt een eigen procesmatige werkwijze.
  • Beleid ontwikkelen door het maken van en het werken met een beleidsplan betekent dan ook dat je tijdens het planningsproces gedragenheid creëert en nadien ook aanhoudt.
  • Hoe maak je de overstap van de ene beleidsperiode naar de volgende?
  • Innovatie is moeilijk te plannen, maar wordt het best ingepland…
  • We werken met een faseplan als referentiekader.
  • Volgens een bepaalde logica…
  • waar ook variatie op mogelijk is.

De deadlines voor het indienen van het beleidsplan voor jouw organisatie vind je bij de FOV. De deadlines zijn verschillend per werksoort.