DE VOORBEREIDING

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties die nu een beleidsplan opmaken, doen dat op basis van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van juli 2017.

Timing

Het nieuwe decreet bepaalt dat je je beleidsplan ten laatste op 31 december 2019 moet indienen. Om de overgang naar de volgende beleidsperiode vlot te laten verlopen is er een overgangsperiode voorzien met een specifieke timing voor de visitatie en beoordeling. We hebben deze timing uitgezet op een tijdlijn. Opgelet: voor de landelijke en de regionale organisaties zijn er aparte tijdlijnen.

Vooraf

Op basis van de nieuwe regelgeving zal je de opmaak van je beleidsplan anders moeten aanpakken dan het huidige, lopende plan. Maar voor je van start gaat, is het sowieso goed enkele belangrijke aspecten en/of vragen voor ogen te houden:

  • Waarom maak je een beleidsplan op binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk?
  • Wie betrek je bij de planning?
  • Een efficiënte en effectieve beleidsplanning voor socialprofitorganisaties veronderstelt een eigen procesmatige werkwijze.
  • Voor het werken met beleidsplannen moet je niet alleen tijdens het planningsproces gedragenheid creëren, je moet deze nadien ook borgen.
  • Hoe maak je de overstap van de ene beleidsperiode naar de volgende?
  • Voor ons beleidsplanningsproces werken we met een faseplan als referentiekader. Zo volgen we een bepaalde logica. Maar een logica waar ook variatie op mogelijk is.

Alles over het nieuwe decreet

Wil je meer te weten komen over het nieuwe decreet en ons bijhorend vormingsaanbod? Neem dan zeker een kijkje op onze kennisomgeving over de nieuwe regelgeving.