Werkvormen: Wat? Voor wie? Wat kun je ermee doen?

Dit deel van de toolbox Beleidsplanning voor sociaal-cultureel volwassenenwerk is in de vorm van fiches opgesteld. Doel is inspiratie te bieden aan de trekkers en begeleiders van de beleidsplanningsprocessen in de organisaties van de sector. Voor dit deel is registratie nodig opdat je bedenkingen en suggesties zou kunnen toevoegen.

Volgens eenzelfde indeling reiken we elke keer een werkvorm, techniek of methode aan die kan helpen bij de verschillende fasen en deelprocessen tijdens de planning. In iedere fiche vind je:

  • de titel van de werkvorm of methode,
  • inzetbaarheid in het planningsproces,
  • een beschrijving,
  • de werkwijze,
  • wat je nodig hebt,
  • de bron voor verdere informatie.

De fiches zijn geen handleiding of trainingsboek. Ze bieden wel voldoende informatie voor ervaren beroepskrachten, vormingswerkers of sociaal-cultureel werkers om voor een bepaalde aanpak te kiezen en die op basis van eigen ervaring en deskundigheid verder toe te passen. De werkvormen aanpassen aan de eigen context en mogelijkheden hoort daarbij. Meestal is het mogelijk om via de bronnen en hyperlinks dieper in te gaan op de werkvormen, technieken en methodes.

De fiches zijn niet exhaustief: er zijn nog vele andere werkvormen mogelijk. Wie goede ervaringen heeft met andere werkvormen of methodes bij het planningsproces, bewijst ons (en de rest van onze sector) een dienst door ze door te spelen aan jon.goubin@socius.be. Dan kunnen ze ook in deze toolbox belanden. Uiteraard kan je ook (eens geregistreerd) opmerkingen of suggesties achterlaten onderaan iedere fiche.

Wat in de toolbox staat, is overigens ook bruikbaar in andere situaties dan de beleidsplanning.

Laat wat van je horen