Bronnen

Beleidsplanning in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een toolbox. Jon Goubin. Socius, Brussel december 2013.

Verantwoordelijke uitgever: Socius, Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw, Gallaitstraat 86 (bus 4), 1030 Brussel. t +32 2 215 27 08 f +32 2 215 80 75

Deel 1 van de toolbox beleidsplanning, werkwijze sociaal-cultureel volwassenenwerk, is een geheel herwerkte, herziene en geactualiseerde versie van het: Spoorboekje beleidsplanning. Handleiding voor organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Jon Goubin (red.). Brussel, 2008.

Deel 1 van de toolbox beleidsplanning, werkwijze jeugdwerk, is uitgewerkt door Timmy Boutsen en Toon Vanotterdijk van de Ambrassade.

De bronnen voor de toolbox beleidsplanning, deel 2: Werkvormen, technieken en methodes staan onderaan de beschrijvingen van de desbetreffende werkvorm of methode vermeld, meestal in de vorm van een hyperlink.

Dank aan Bea Elskens, Fred Dhont, Marc Jans, Max Frans, Sven Svensson, Line Windey, Geert Frateur, Hugo Callens, Gie Van den Eeckhaut voor nalezen en suggesties.

Bibliografie

  • Allison, M. en Kayde, J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations. A Practical Guide and Workbook. The Support Center for Nonprofit Management, 1997.
  • Baert, H. Doelstellingen kiezen en formuleren in Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2003.
  • Bullen, P. (1999). Counting and Measuring in Community Services. Geraadpleegd 8 maart 2005 op http://www.mapl.com.au/A14.htm.
  • Bullen, P. Management Alternatives for Human Services. Geraadpleegd 8 maart 2005 op http://www.mapl.com.au/.
  • Goubin, J. (red). Spoorboekje beleidsplanning. Handleiding strategische planning voor organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Socius, 2009.
  • Heysse M. Van missie tot beleidsplan. Een handleiding voor beleidsontwikkeling in het sociaal-cultureel werk, Kwasimodo vzw, oktober 2001.
  • Koteen, J. Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations. Managing Public Concerns in an Era of Limits. Westport, Praeger Publishers, 1997.
  • Mintzberg, H. e.a. Op strategie-safari. Een rondleiding door de wildernis van strategisch management, Lannoo, Scriptum Management, 1999.
  • Mouwen, C.A.W. Strategische planning voor de moderne non-profit-organisatie, 2004, Koninklijke Van Gorcum.
  • Van der Velpen, P. Oog voor strategie: strategisch management in de non-profitsector. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 1994.