Bronnen

Beleidsplanning in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een toolbox. Jon Goubin. Socius, Brussel januari, 2018.

Verantwoordelijke uitgever: Socius, Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel. t +32 2 215 27 08

Deel 1 van de toolbox beleidsplanning, werkwijze sociaal-cultureel volwassenenwerk, is een geheel herwerkte, herziene en geactualiseerde versie van “Beleidsplanning in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een toolbox. Jon Goubin. Socius, Brussel december 2013” en het: “Spoorboekje beleidsplanning. Handleiding voor organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Jon Goubin (red.). Brussel, 2008”.

Deel 1 van de toolbox beleidsplanning, werkwijze jeugdwerk, is uitgewerkt door Timmy Boutsen en Toon Vanotterdijk van de Ambrassade.

De bronnen voor de toolbox beleidsplanning, deel 2: Werkvormen, technieken en methodes staan onderaan de beschrijvingen van de desbetreffende werkvorm of methode vermeld, meestal in de vorm van een hyperlink.

Bijdragen van Bea Elskens, Christine De Vos, Fred Dhont, Max Frans, Jon Goubin (red.), Marc Jans, Gie Van den Eeckhaut, Emilie Van Daele.

Bibliografie

  • Allison, M. en Kayde, J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations. A Practical Guide and Workbook. The Support Center for Nonprofit Management, 1997.
  • Baert, H. Doelstellingen kiezen en formuleren in Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2003.
  • Bullen, P. (1999). Counting and Measuring in Community Services. Geraadpleegd 8 maart 2005 op http://www.mapl.com.au/A14.htm.
  • Bullen, P. Management Alternatives for Human Services. Geraadpleegd 8 maart 2005 op http://www.mapl.com.au/.
  • Goubin, J. (red). Spoorboekje beleidsplanning. Handleiding strategische planning voor organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Socius, 2009.
  • Koteen, J. Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations. Managing Public Concerns in an Era of Limits. Westport, Praeger Publishers, 1997.
  • Mintzberg, H. e.a. Op strategie-safari. Een rondleiding door de wildernis van strategisch management, Lannoo, Scriptum Management, 1999.
  • Mouwen, C.A.W. Strategische planning voor de moderne non-profit-organisatie, 2004, Koninklijke Van Gorcum.
  • Van der Velpen, P. Oog voor strategie: strategisch management in de non-profitsector. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 1994.