JEUGDWERK

Inleiding

Om de vier jaar worden jeugdwerkorganisaties uitgedaagd om hun toekomstplannen voor de volgend vier jaar uiteen te zetten in een beleidsplan.

De aanzet om dit te doen, komt vandaag de dag vanuit overheidswege. Organisaties schrijven de beleidsnota ‘ten brode’. Willen ze een 4-jarige structurele erkenning en subsidiëring krijgen, dan is het schrijven van een beleidsnota een voorwaarde volgens het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Een eerste invoering van deze noodzakelijk voorwaarde kwam er al in 1998, maar het idee van de beleidsnota was toen zeker niet nieuw. De traditie van een beleidsnota was al veel ouder. Er zijn jeugdwerkorganisaties die het schrijven van een plan al enkele generaties en decennia onder de knie hebben. Zij gebruiken het beleidsplan al jarenlang als een instrument om hun toekomstig beleid voor de organisaties waar te maken, kortom om hun missie te verwezenlijken.

De beleidsnota vormt de rode draad in het reilen en zeilen van de hele organisatie. Om die rode draad in elkaar te steken, starten de organisaties al ruim op voorhand een intensief planningsproces en bestaat het werkjaar ter voorbereiding van indienen voor de meeste coördinatoren & beleidsmedewerkers uit onderzoeken, bevragen, reflecteren en schrijven. Om organisaties in heel dit proces te ondersteunen, ontwikkelde we deze online handleiding.

We verdelen het hele beleidsplanningsproces in 7 hapklare fases of hoofdstukken.
[Voor een visuele weergave hiervan, download onze poster op: www.ambrassade.be/beleidsplanning]

Voor je kan beginnen met het proces van beleidsplanning neem je best de tijd voor een grondige voorbereiding. Enkele aspecten van deze voorbereidende fase

Laat wat van je horen