Wat vooraf ging …

Begin 2011 startte Socius een meerjarentraject over sociaal-culturele innovatie (het zogenaamde SCI-traject). Na een provinciale consultatieronde, selecteerde een stuurgroep 10 thema’s waarrond het steunpunt samen met de sector zou werken.

De 10 thema’s werden uitgewerkt in evenveel SCI-tafels. Deze tafels bestonden uit professionals uit de sector die in 2012 onder begeleiding van een Socius-medewerker op geregelde tijdstippen samen kwamen. Aan de tafels werden interessante praktijken onderworpen aan een kritische reflectie.  Eind 2012 organiseerde Socius een ‘Level 2’ ontmoeting voor alle betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst werden inzichten met betrekking tot  innovatie en het thema uitgewisseld.

De Level 2-bijeenkomst vormde ook een aanleiding om het SCI-traject tussentijds te evalueren en bij te sturen. Dit tegen het licht van de oorspronkelijke doelstellingen: het systematiseren van praktijkkennis met betrekking tot innovatie, het in kaart brengen van competenties ter zake en het creëren van zichtbaarheid over innovatie.

Socius besliste de praktijktafels voorjaar 2013 af te ronden en volop in te zetten op het ontwikkelen van hefbomen en het creëren van zichtbaarheid via drie publicaties. Via een innovatiefestival op 22 mei zullen de resultaten van het innovatietraject voor de eerste keer ontsloten worden.

Wil je nog meer te weten komen over het innovatietraject? Surf dan naar www.socius.be/innovatie.