10. Kennis inventariseren

Om te weten welke kennis een organisatie nodig heeft dien je je het volgende af te vragen: ‘Welke informatie en (technische) vaardigheden zijn noodzakelijk , en welke ervaring en attitude zijn wenselijk om onze strategie te kunnen uitvoeren? Dit kan bijvoorbeeld door de gewenste competentieprofielen van de medewerkers af te stemmen op/bij te sturen in de richting van de strategie.

Tevens dient geïnventariseerd te worden welke kennis in huis is. Dit kan enerzijds door de aanwezige expliciete informatie (ook best practices) te codificeren en toegankelijk te maken. Anderzijds door de aanwezige competenties en POP’s (Persoonlijke OntwikkelingsPlannen) te inventariseren.

kennisinventariseren

Knowledge mapping

Knowledge mapping betekent letterlijk ‘het in kaart brengen van de (aanwezige) kennis’. Dat is om verschillende redenen een goed vertrekpunt voor een actie omtrent kennisdelen:

 • Je komt bronnen, mogelijkheden en beperkingen van kennisstromen binnen de organisatie op het spoor
 • Je kan hergebruik bevorderen en heruitvinden van kennis vermijden
 • Je bouwt bruggen tussen expertise-eilanden
 • Je betrekt niet enkel experten in het proces, maar doet een beroep op de inzet van iedereen
 • Je begint op projectniveau, daarna breid je uit naar de hele organisatie.

OPDRACHT

Stel dat, wegens ziekte of vakantie, een collega jou tijdelijk moet vervangen: hoe wordt er bij jullie geregeld dat de persoon in kwestie over de informatie en kennis beschikt die daarvoor nodig is? Vind je dat dit goed geregeld is? Waarom (niet?). Post je antwoord hieronder.

Reacties

 1. veerlegolsteyn zegt:

  In ons project is het zo dat wij elkaar zonder al te veel problemen kunnen vervangen. Dit komt voornamelijk doordat wij een heel klein team zijn. Het gebeurt nu ook al eens dat bepaalde activiteiten die de een doet door de ander wordt overgenomen vanwege op dat moment praktische redenen. Je moet wel flexibel zijn maar aan de andere kant houdt dit je job wel dynamisch. Als collega’s onder elkaar heb je ook niet het gevoel dat de één wat meer kan of mag..
  Indien er specifieke kennis nodig is om iemand te vervangen dan wordt deze zonder probleem ter beschikking gesteld.
  Een ‘centrale’ databank met al onze administratie is er nog niet echt maar daaraan wordt er gewerkt.

 2. annelienwilms zegt:

  Momenteel is het vervangen van een collega niet echt problematisch zolang het om geijkte procedures gaat. Deze zijn meestal gekend en beschreven in omstandige handleidingen. Complexe taken zoals organisatie van activiteiten en collectiebeheer zijn amper overdraagbaar. De follow-up hangt in dat geval heel erg af van de wederzijdse interactie tussen vervanger en medewerker.