14. Mindmapping

Mindmapping is een techniek die je kan helpen om gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt je nieuwe verbanden te zien en op andere ideeën te komen. Vaak start je van vanuit een bepaald onderwerp. Door vanuit een onderwerp te associëren en deze associaties daadwerkelijk op te schrijven of te tekenen ontstaat een mindmap.

mindmapEen mindmap is letterlijk vertaald ‘een kaart van de hersenen’. Het doel van mindmapping is het in kaart brengen van alle aspecten van een probleem of onderwerp tezamen met de onderlinge relaties tussen deze aspecten. Het geeft inzicht in de mentale modellen van mensen. Mindmapping is een vrij eenvoudige maar krachtige methode.

Wanneer kun je het gebruiken?

In bovenstaand voorbeeld wordt mindmapping toegepast als individuele techniek. Je legt via taal of beelden je eigen kennis vast. Je beschrijft de ideeën en associaties die je hebt wanneer je over je eigen toekomst nadenkt. Een proces van kennisuitwisseling en kenniscreatie komt op gang wanneer anderen je mindmap kunnen bekijken en hier vragen over stellen. Of je vergelijkt jouw mindmap met die van collega’s.

De techniek mindmapping is ook goed geschikt om met collega’s van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp. Door met elkaar te werken aan een mindmap ontstaat een proces van kennis delen en kennis creëren. Ergens samen aan werken dwingt tot het combineren van afzonderlijke ideeën, wat weer kan leiden tot nieuwe ideeën en invalshoeken voor onderwerpen en vraagstukken. Het maakt tevens inzichtelijk welke perspectieven mensen hebben op het onderwerp, wat weer kan leiden tot een beter begrip voor verschillende meningen en ideeën.

Meer over mindmapping

Lees het artikel op de Socius Kennisbank.

Tools voor mindmapping

Freeplane: Mindmap editor

Freeplane is een open source mindmap editor, afgeleid van het meer bekende Freemind . Je kan hem gratis downloaden van http://freeplane.sourceforge.net. Daar vind je ook de nodige documentatie over het gebruik van FreePlane.

Online mindmappen op Mindmeister.com

Image:Mindmeister.gifMindmeister is een webdienst waarop je met meerdere gebruikers online aan mindmaps kunt werken. Maar ook als je niet met het internet verbonden bent kan je verder werken, tenminste als je je abonneert op de Premium versie. Op het ogenblik dat je opnieuw online gaat worden alle wijzigingen die je hebt gemaakt gesynchroniseerd met de online versie.

Je kan in Mindmeister ook Freemind/Freeplane-bestanden importeren.
Ga eens kijken op www.mindmeister.com.

Reacties

  1. Het gebruik van een mindmap kan een alternatief zijn voor het gebruik van bijvoorbeeld Powerpoint. Bij het gebruik van een mindmap klap je “armen” open of dicht naargelang de vordering van de uiteenzetting. Je bouwt hyperlinks in naar afbeeldingen of teksten die je wil gebruiken, enz. Doordat de kern en de centrale “armen” altijd zichtbaar blijven verliest de deelnemer minder snel het overzicht op het geheel dan bij Powerpoint.