16. Kennis delen

Kennis delen is meer dan data of informatie verspreiden.

EVA maakt het verschil

In de literatuur over kennismanagement wordt vaak het accent gelegd op het kennisdelingsproces: ervoor zorgen dat de juiste kennis, op het juiste moment, bij de juiste persoon beschikbaar is. Men heeft het dan over kennisdiffusie, kennisdisseminatie, kennisverspreiding, kennistransfer, kennisoverdracht. De term kennis delen benadrukt het proceskarakter (het is een werk-woord) en suggereert het minst dat kennis iets is dat los kan worden gemaakt van een persoon. Kennis kan immers niet overgebracht worden zoals data en informatie. Data- en informatieoverdracht is geen kennisoverdracht omdat het delen van ervaring, vaardigheden en attitude (de EVA-component) niet aan de orde is.

kennisdelen

Kennis delen stuit op veel barrières

 • bij de kennisbron
  • niet gemotiveerd om kennis te delen uit vrees dat dit de eigen positie zal verzwakken
  • vindt de kenniskloof met de ontvanger zo groot dat hij niet verwacht de ander van dienst te kunnen zijn
  • twijfelt aan de validiteit van zijn eigen kennis
  • heeft onvoldoende respect voor de ontvanger
 • bij  de ontvanger
  • niet gemotiveerd om te leren omdat hij het voordeel niet ziet of geen tijd heeft
  • vindt de kenniskloof met de kennisbron te groot om te kunnen overbruggen
  • twijfelt aan de betrouwbaarheid van de bron
  • heeft onvoldoende respect voor de bron
  • heeft geen belangstelling voor de (nieuw ontwikkelde) kennis

Relatief vaak gaat het om barrières in de sfeer van attitudes en organisatiecultuur (zie Ding 6 ):

 • hierarchie: impliciete aanname dat deskundigheid groter is bij mensen die hoger in rang zijn
 • sterke voorkeur voor analyse boven intuïtie, wat medewerkers ontmoedigt om met ideeën te komen die niet gesteund zijn op harde feiten
 • een cultuur die experimenten (en dus kans op mislukken) ontmoedigt en bestraft
 • ongemakkelijkheid in het uiten van emotionele levenservaringen in vergelijking met intellectuele standpunten
 • kennis is macht-attitude
 • in handen van onbevoegden kan mijn kennis niet goed toegepast worden
 • concurrentieel voordeel opgeven
 • administratieve overlast

Copycat award

Bij Ford Motor Company ontvangen de medewerkers bijkomende beloningen:

 • voor het invoeren van nieuwe kennis (informatie) in de IT-systemen; de top-scorer ontvangt de Good Samaritan Award
 • voor het gebruiken van ‘kennis’ die beschikbaar is in de databases, dus voor het hergebruiken van bestaande kennis, dus voor het niet opnieuw uitvinden van het wiel, dus voor het pareren van het Not-Invented-Here syndroom; de topscorer ontvangt de Copycat Award

REFLECTIE

Onder welke voorwaarden ben jij bereid om je kennis met collega’s te delen?

Reacties

 1. De communicatiedrager, het medium, kan ook een drempel of barrière vormen.