8. De Kenniswaardeketen

Kennis is voor de kenniswerker een grondstof. Deze grondstof moet ontwikkeld worden, verspreid worden binnen de organisatie en vooral toegepast worden. Kennis die niet toegepast wordt is voor de organisatie nutteloze kennis. Uiteindelijk moet de toegepaste kennis geëvalueerd worden.

Weggeman heeft dit visueel weergegeven in een Kenniswaardeketen:

kenniswaardeketen

De Kenniswaardeketen ontleent zijn naam aan het feit dat de waarde van de kennis toeneemt naarmate deze zich meer rechts in het model bevindt. De Kenniswaardeketen ontsluit alle kennisfases.

De volgorde van de Kenniswaardeketen ziet er als volgt uit:

 1. Kennis inventariseren. Om te weten welke kennis een organisatie nodig heeft, dien je je af te vragen : “Welke informatie en (technische) vaardigheden zijn noodzakelijk , en welke ervaring en attitude zijn wenselijk om de strategie te kunnen uitvoeren? Tevens dient geïnventariseerd te worden welke kennis in huis is. Dit kan enerzijds door de aanwezige expliciete informatie (ook best practices) te codificeren en toegankelijk te maken. Anderzijds door de aanwezige competenties en POP’s (Persoonlijke OntwikkelingsPlannen) te inventariseren.
 2. Kennis ontwikkelen. Door de benodigde kennis en de reeds aanwezige kennis te “mappen” zal blijken of er een “knowledge gap”  of kenniskloof is. Aan de hand hiervan kan bepaald worden hoe de ontbrekende kennis opgedaan kan worden (interne opleiding en/of inkopen).
 3. Kennis delen. Het toegankelijk maken van de kennis van medewerkers voor iedereen in de organisatie, zodat iedereen kan handelen op basis van die kennis.
 4. Kennis toepassen. Dit is de belangrijkste fase ofwel : “The proof of the pudding is in the eating”. Hier is de kenniswerker bezig zijn informatie, ervaringen en vaardigheden te kapitaliseren. In eerste instantie zal de kenniswerker de juiste informatie combineren om vervolgens, door een aantal soortgelijke opdrachten uit te voeren, te kunnen internaliseren.
 5. Kennis evalueren. Gedurende het proces dient kennis geëvalueerd te worden. Ook wordt er nieuwe kennis opgedaan . Deze kennis kan leiden tot het aanpassen van de strategie.

Reacties

 1. admin zegt:

  Een praktische tekst over het organiseren van kennismanagement is ‘Vormgeven van Kennismanagement initiatieven’ van Jan Kingma e.a.

 2. admin zegt:

  Op 4 mei 2010 organiseerde Socius hierover een studiebijeenkomst. Op de Socius Kennisbank kan je de presentatie van Elke Plovie (KHLeuven) bekijken.