1. Kennisdelen en kennismanagement

Hardop werken, tacit knowledge, collectieve ambitie, kennis=macht-cultuur, wiki, meester-gezel-relatie, mindmapping, lerende organisatie, kenniswaardeketen, synergiezoekende samenwerking, leerlandschap, data-uitwisseling, socialisatie, intervisie, vertrouwen, wandelgangen, TPP-model, documentatiecentrum, gezamenlijk ontwerpen, persoonlijk ontwikkelingsplan, coaching, Ning, HRD, gezamenijke lunch….

Deze begrippen hebben één ding gemeen: ze houden – direct of indirect – verband met kennismanagement. Een aantal ervan vind je nu al terug in een van de rubrieken van deze blog. Andere, ook begrippen die niet in dit lijstje staan, zullen volgen. [Lees meer…]

2. Van informatie naar kennis

Wat verstaan we precies onder het begrip ‘kennis’? Om dit wat duidelijker te krijgen maken we een onderscheid tussen data (gegevens), informatie en kennis. [Lees meer…]

3. Van know-what naar know-how

We always know more than we can say, and we will always say more than we can write down” (Mike Gotta) [Lees meer…]

4. Wat is kennismanagement?

Op basis van wat we tot nu toe gezien hebben kunnen we een praktische omschrijving geven van het begrip kennismanagement. [Lees meer…]

5. Stock en flow

Hoe maak ik witte saus? [Lees meer…]

6. Organisatiecultuur

Iedereeen lijkt overtuigd van het belang van kennis en kennis delen. Maar er komt vaak weinig van terecht. Een nieuw systeem wordt niet optimaal gebruikt. Men beroept zich op gebrek aan tijd en werkdruk, maar er is meer aan de hand. Er wordt te weinig rekening gehouden met de ‘onderstroom’, de aspecten die met de organisatiecultuur te maken hebben. [Lees meer…]

7. De lerende organisatie

Een lerende organisatie past zich voortdurend aan een veranderende omgeving aan. Dit aanpassen vereist naast het aanleren van nieuwe vaardigheden ook een grote mate van afleren van oude gewoontes. Een lerende organisatie is zichzelf continu aan het reorganiseren om haar gestelde doelen te bereiken. Hiertoe is het noodzakelijk dat de organisatie van de bedrijfsleiding de vrijheid krijgt om dit te doen. Het management heeft in een lerende organisatie een ondersteunende en sturende taak. [Lees meer…]

8. De Kenniswaardeketen

Kennis is voor de kenniswerker een grondstof. Deze grondstof moet ontwikkeld worden, verspreid worden binnen de organisatie en vooral toegepast worden. Kennis die niet toegepast wordt is voor de organisatie nutteloze kennis. Uiteindelijk moet de toegepaste kennis geëvalueerd worden. [Lees meer…]

9. Collectieve ambitie

In Ding 6 kwam het belang van de organisatiecultuur al aan bod. Een van de culturele factoren die deel uitmaakt van een rijke kenniscultuur en een cruciale voorwaarde vormt voor goed kennismanagement is een krachtige missie in samenhang met  een duidelijke visie. Een referentiekader dat niet alleen met de mond beleden wordt maar waarnaar daadwerkelijk wordt gehandeld. Kortom, een kader dat (echt) werkt als bindmiddel. [Lees meer…]