10. Kennis inventariseren

Om te weten welke kennis een organisatie nodig heeft dien je je het volgende af te vragen: ‘Welke informatie en (technische) vaardigheden zijn noodzakelijk , en welke ervaring en attitude zijn wenselijk om onze strategie te kunnen uitvoeren? Dit kan bijvoorbeeld door de gewenste competentieprofielen van de medewerkers af te stemmen op/bij te sturen in de richting van de strategie. [Lees meer…]

11. Een methode voor knowledge mapping

Het eerste wat je doet als je een maaltijd wil bereiden is het recept (kennisaudit) bekijken. Wat je vervolgens nodig hebt is een lijst van ingrediënten (kennisinventaris). Doe je dat niet, dan riskeer je met iets heel anders te eindigen dan datgene wat je wou bereiken. [Lees meer…]

12. Informatiebronnen delen

Als je alvast eens je favoriete informatiebronnen zou delen… [Lees meer…]

13. Kennis ontwikkelen

Door de benodigde kennis en de reeds aanwezige kennis te ‘mappen’ blijkt of en in hoeverre er sprake is van een kenniskloof (knowledge gap). We vragen ons af of  er een gat is tussen benodigde en beschikbare kennis en hoe groot dat gat is.  Zo komen we aan de weet welke kennis ontbreekt en welke (nieuwe) kennis dus moet worden ontwikkeld. [Lees meer…]

14. Mindmapping

Mindmapping is een techniek die je kan helpen om gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt je nieuwe verbanden te zien en op andere ideeën te komen. Vaak start je van vanuit een bepaald onderwerp. Door vanuit een onderwerp te associëren en deze associaties daadwerkelijk op te schrijven of te tekenen ontstaat een mindmap. [Lees meer…]

15. Wiki: samen werken aan teksten

Omwille van de voordelen die wiki’s bieden worden ze als instrument voor kennisdeling steeds populairder. [Lees meer…]