21. Kennis toepassen

Dit is de belangrijkste fase want  ‘ ‘The proof of the pudding is in the eating’. Hier is de kenniswerker bezig zijn  informatie, ervaringen,  vaardigheden en attitude te kapitaliseren om (samen met anderen) een opdracht tot een goed einde te brengen. Als alles goed is ligt deze opdracht in lijn met de collectieve ambitie van zijn (deel)organisatie. [Lees meer…]

22. Kennis evalueren

Kennismanagement veronderstelt (voortdurende) evaluatie van kennis.  Legt informatie die niet langer van belang is beslag op (archief)ruimte of geheugencapaciteit van computers? Zijn er medewerkers die vooral over kennis beschikken die niet (langer) van belang is? En zo ja, welke maatregelen zijn nodig om dat te verhelpen? [Lees meer…]

23. Hoe nu verder?

In dit 23 dingen programma heb je zicht gekregen op de mogelijkheden en moeilijkheden van kennismanagement. Maar nu begint het pas: hoe zet je dit nu allemaal in de praktijk om? [Lees meer…]