Over Socius

Socius, Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk is een autonome organisatie die gesubsidieerd wordt door de minister van Cultuur om de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk te ondersteunen. ICT en e-leren is een van de domeinen waarop het steunpunt actief is.

E-vormingswerk

Zoals de nieuwe informatie- en communicatietechnologie steeds meer deel gaat uitmaken van ons dagelijks leven, net zo nemen deze technologieën geleidelijkaan hun plaats in binnen het vormingswerk.

  • Wat kunnen deze ontwikkelingen betekenen voor het sociaal-cultureel werk?
  • Is online leren te verzoenen met het leren in groep, wat toch vaak de kern van sociaal-cultureel vormingswerk uitmaakt?
  • Hoe kunnen sociaal-culturele organisaties de nieuwe media inzetten bij gemeenschapsvorming en maatschappelijke activering?

Het zijn maar enkele vragen die centraal staan bij de activiteiten die Socius op het vlak van e-vormingswerk ontplooit.

Meer weten? Ga eens kijken op www.socius.be.