Verenigd op Web 2.0

Verenigd op Web 2.0

‘Verenigd op Web 2.0′ is een on line opleidingstraject over de toepassingsmogelijkheden van web 2.0 voor het sociaal-cultureel werk. Het web wordt immers meer dan ooit een verzameling van werktuigen of tools, die je ook voor gemeenschapsvorming, educatie, cultuurcreatie en maatschappelijke activering kan inzetten.

‘Verenigd op web 2.0′ richt zich op de eerste plaats op professionele en vrijwillige medewerkers van sociaal-culturele verenigingen en organisaties. De bedoeling is je eigen competentie in het omgaan met web 2.0 toepassingen te ontwikkelen en na te gaan hoe je deze hulpmiddelen kunt inschakelen in je dagelijkse sociaal-culturele praktijk.

Meer weten

Bezoek het traject ‘Verenigd op web 2.0’ op http://web20.scw.be.