1) Wat is Web 2.0?

Web 2.0 is de term om belangrijke verschuivingen aan te duiden in de manier waarop mensen omgaan met het internet. We zien dat gebruikers in toenemende mate zelf zorgen voor de inhoud op het web (user generated content). Die inhoud wordt steeds meer verzameld en gedeeld via RSS of embedding van foto en video,… (sharing). Op deze manier ontstaan steeds meer online gemeenschappen rond gedeelde interesses (community). [Lees meer…]